pace

01 Martie 2022

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, care ai făcut cerul și pământul, pe cele văzute și pe cele nevăzute, Care ne-ai creat după chipul și asemănarea Ta; Care privești cu iubire pe cei smeriți și te întristezi pentru cei ce părăsesc legea; Tu, Cel ce, prin gura profeților celor de demult ai promis că vei face ca pacea să curgă ca un râu spre Ierusalim, către care se îndreaptă toate națiunile pământului, iar la plinirea vremii, prin Unul-Născut, Fiul Tău, Cuvântul întrupat, ne-ai dăruit nouă pacea Ta cea dumnezeiască, care revarsă în inima omului acea liniște dulce și suavă, care nu se aseamănă cu pacea ce încearcă oamenii să o facă pe pământ fără ajutorul Tău, în această zi de cumpănă și durere, arată-ți milostivirea Ta față de popoarele care suferă din cauza războiului (din Ucraina), de unde pacea Ta a fost înlăturată și unde s-au instalat, teama, deznădejdea, ura fraternă, create de urgia războiului ce a devenit ca o pâine de fiecare zi.

O, Doamne, la Cine să alergăm să cerem ajutor, dacă nu la Tine, Cel ce ești îndelung răbdător și aducătorul păcii pe pământ: împlinește rugăciunile celor ce sunt în grea suferință și amară disperare, fă să înceteze toate războaiele și dușmănia dintre oameni, stârpește rădăcinile urii și a altor păcate, potolește mânia plină de răutate a celor ce declanșează războaie fondate pe minciună și egoism, pe invidie și dorința de înavuțire diavolească. Dă-ne putere să-i iertăm pe cei care au păcătuit față de noi și ne iartă nouă, de asemenea, orice păcat față de frații noștri, pentru că nu există pace în noi înșine din pricina greșelilor noastre. În milostivirea Ta, fă-ne să ne întoarcem la Tine, iar poruncile Tale să ne fie îndreptarul care să ne ajute să recâștigăm cărările mântuirii, căci tu ești Împăratul păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Sfânt, acum și întotdeauna și în vecii vecilor. Amin.

*rugăciune alcătuită de Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului, ce poate fi citită la sfârșitul fiecărei slujbe, înainte de binecuvântarea finală, sau la Sfânta Liturghie, după ectenia întreită