Astăzi, la Liturghia Bunei Vestiri, v-am așezat pe fiecare în brațele răstignite ale lui Hristos, pline de dragostea Sa dumnezeiască!

Astăzi, la Liturghia Bunei Vestiri, v-am așezat pe fiecare în brațele răstignite ale lui Hristos, pline de dragostea Sa dumnezeiască!

Am slujit alături de cetele îngerești, de proroci, de apostoli, de evangheliști, de propovăduitori, de cuvioși și cuvioase, de mucenici și mucenițe, sub ochiul milostiv al lui Dumnezeu Tatăl, învăluiți de harul Duhului Sfânt.

Am îngenuncheat, cu nădejde, la icoana Maicii Domnului, cerându-i să ducă rugăciunea noastră înaintea Fiului Său și să ne ocrotească cu cinstitul său acoperământ, să aibă grijă de fiii bisericii, să dea putere doctorilor, asistenților, tuturor cadrelor medicale, iar celor bolnavi să le dăruiască vindecare.

Etichete