Protocol de colaborare cu Maternitatea din cadrul SJU Bacău

Image
campanie pro viață 2022
campanie pro viață 2022

campanie pro viață 2022

campanie pro-viață 2021
campanie pro-viață 2021

campanie pro-viață 2021

Astăzi, 3 martie 2022, Parohia "Sf. Gheorghe" din Bacău a încheiat un protocol de colaborare cu Maternitatea din cadrul Spitalului Județean Bacău, care are drept scop colaborarea pentru derularea proiectului „Pentru mămici și pentru cei mici”. 

Scopul acestui proiect este sprijinirea materială a mamelor cu nou-născuți  din maternitate, dar și oferirea suportului necesar în vederea consilierii familiilor numeroase și a copiilor cu risc de abandon școlar și marginalizare socială, a mamelor aflate în criză de sarcină, a femeilor abuzate prin Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii "Sf. Filofteia" al Parohiei "Sf. Gheorghe".

Obiectivul general al proiectului este donarea periodică a articolelor de îmbrăcăminte, a produselor de igienă, de trusouri, scutece și alte echipamente necesare atât nou-născuților, cât și mamelor lehuze.

 

În baza Protocolului încheiat cu Maternitatea Bacău, Parohia "Sf. Gheorghe" se obligă să ofere periodic sprijin material, după posibilitățile acesteia, Secției de Neonatologie trusouri, scutece și alte echipamente necesare unei creșteri optime a copilului nou-născut; să ofere suportul material în vederea dotării Secției de Neonatologie cu materiale consumabile (săpun lichid, hârtie igienică, produse de papetărie și birotică, mănuși chirurgicale, măști chirurgicale ș.a.); să ofere, în limita posibilităților, sprijin financiar pentru achiziționării aparaturii medicale necesare secției; să ofere, prin Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii "Sf. Filofteia", suportul necesar în vederea consilierii familiilor numeroase și a copiilor cu risc de abandon școlar și marginalizare socială, a mamelor aflate în criză de sarcină, a femeilor abuzate; să coordoneze și să asigure derularea activităților din proiectul care face obiectul prezentului protocol de colaborare; să promoveze, prin mijloace specifice, proiectul, activitățile sale, partenerii și celelalte instituții/organizații care colaborează în proiect ș.a.

În calitatea sa de partener, în baza aceluiași Protocol de colaborare încheiat astăzi, Spitalul Județean de Urgență Bacău, Secția de Neonatologie se obligă: să ofere informații periodice cu referire la nevoile psihosociale, materiale și spirituale ale pacientelor în vederea sprijinirii concrete de către partener a mamelor cu mulți copii și cu posibilități financiare reduse; să țină legătura cu reprezentantul instituției partenere pentru campania de informare și conștientizare a valorii vieții și a promovării familiei tradiționale; să coopereze cu Parohia „Sfântul Gheorghe” Bacău pentru identificarea de noi posibilități de colaborare sau de noi activități ș.a. (Mioara Ignat)