Cine este Sfânta Maria Magdalena?

22 Iulie 2013

Sfânta Maria Magdalena, cea pe care o prăznuim, marți, 22 iulie, a fost ucenică și mironosiță a lui Hristos, cea dintâi și cea mai mare dintre toate ucenicele și purtătoarele de mir. Era din Galilea din cetatea Magdala, de la hotarele Galileii cu Siria, de unde și numele ei de Magdalena. Fiind bântuită de patimi și de duhuri necurate, ea ducea o viață de desfrâu și de ticăloșie. Auzind de Hristos și de puterea propovăduirii Lui cea aducătoare de mântuire, Maria a mers la El și, învrednicindu-se de milostivirea Lui, a fost tămăduită de toată stricăciunea. Din clipa aceea, ea s-a făcut ucenică și următoare a lui Hristos și, împreună cu alte femei a slujit Domnului pe drumul greu al vieții Lui. O tradiție spune că Maria Magdalena ar fi păcătoasa care a uns cu mir picioarele Domnului, în casa lui Simon Leprosul, și că era una și aceeași persoană cu Maria, sora lui Lazăr. În clipa cea mai grea a răstignirii, când Apostolii erau departe, Maria a rămas lângă crucea Mântuitorului, iar când Sfântul trup al Domnului a fost așezat în mormânt, ea l-a uns cu miresme, vărsând nenumărate lacrimi. Pentru multa ei credință, Maria Magdalena s-a învrednicit a fi cea dintâi, care a primit de la înger vestea Învierii Domnului. Tot ea a fost cea dintâi ființă omenească, care L-a văzut pe Hristos, după dumnezeiasca Lui înviere din morți. Ea este cea dintâi vestitoare a învierii și cel dintâi martor al deplinei noastre mântuiri prin înviere. După înălțarea la cer a Domnului Maria Magdalena a pornit alături de Sfinții Apostoli în lupta plină de primejdii, pentru răspândirea credinței. O tradiție ne spune că Maria ar fi ajuns până la Roma, unde l-ar fi luminat și pe împăratul Tiberiu despre Domnului Iisus, iar în drumul ei de întoarcere de la Roma, s-ar fi oprit la Efes, sluijnd Sfântului Apostol Ioan.